TTC leverer senior rådgiverkompetanse innen eHelse, velferdsteknologi og telemedisin

Innføring av teknologistøttede helsetjenester bidrar til økt tilgjengelighet og bedre ressurs utnyttelse i kommune og spesialisthelsetjenesten.

Telemedisinsk og velferdsteknologisk innovasjon er kompleks og utvikler nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer. Dette medfører en omstrukturering av arbeidsoppgaver mellom de ulike aktørene, mellom forskjellige virksomheter og ulike eiere med forskjellige budsjetter.

TTC bidrar med råd for å forenkle disse prosesser, innenfor følgende områder:

  • Basert på analyse av dagens situasjon og kunnskap om eHelse, velferdsteknologi og telemedisin utvikler vi strategier og planer for implementering av teknologistøttede helsetjenester
  • Prosjektledelse og iverksetting av teknologistøttede helsetjenester
  • Kompetanseutvikling innen eHelse og tilrettelegging av helsefaglige tilbud (workshops, seminarer, konferanser, tilrettelegging av elæringstilbud, presentasjoner mm)
  • Gjennomføring av analyser og utredninger
  • Finansiering gjennom søknadsskriving