Program

DAG 1 – tirsdag 16. juni

Nordisk oversikt, nordiske muligheter

Ordstyrer: Steinar Pedersen

09:00

En oversikt over igangværende aktiviteter innenfor velferdsteknologi i Norden

Dennis C. Søndergård, Project Manager, Welfare, Technology, Nordic Centre for Welfare and Social Issues, Nordic Council of Ministers

Foredrag

Nordic Innovations satsing på helseinnovasjon i Norden; ett nordisk marked for velferdsteknologi, nordiske test-bed-prosjekter og nordisk challenge prize competition

Mona Truelsen og Arvid Løken, begge senior innovation adviser i Nordic Innovation

Foredrag

The Nordic Independent Living Challenge. En felles nordisk innovasjonskonkurranse – hva ønsker Oslo kommune å oppnå med det?

Anne Romsaas, Prosjektleder Innovasjon, Helseetaten, Oslo kommune

Foredrag

10:00 Kaffe og utstilling

Politikken og planene i utvalgte nordiske kommuner

Ordstyrer: Mats Rundkvist og Maria Gill

10:30

Velferdsteknologi – Hvor er vi nå, og hva blir veien videre?

Anni Skogman, Varaordfører og Ingebjørg Riise, Prosjektleder velferdsteknologi, Tromsø kommune

Foredrag

Ny virkelighed – Ny velfærd: Teknologi som en del af løsningen

Jane Jegind – Rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Odense kommune

Foredrag

The challenges facing Reykjavík city– Reykjavík city is facing a big challenge to change towards increasing and changing needs with the aging of the population

Áslaug María Friðriksdóttir, Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Reykjavik

Göteborgs väg mot E-samhälle och välfärdsteknologi

Conny Johansson, Kommunalråd (s) Göteborg Stad med ansvar för Intraservice, Upphandling och Konsument

Foredrag

12:00 Lunsj og utstilling

Norge forteller

Ordstyrer: Dennis Søndergård

13:00

Innføring av velferdsteknologi – gevinster med samarbeid mellom kommunene

Ronny Bjørnevåg, Prosjektleder for Trygghetspakken, Listerregionen

Foredrag

Lindås prosjektet: erfaringer med omsorgsteknologi i ordinær drift

Gro Helen Dyrdal Løvik, Prosjektkoordinator og Kari Bjørkheim, Enhetsleder i hjemmetjenesten

Foredrag

Sverige forteller

13:40

Trygg och fri med velferdsteknologitjenester!

Elna Hansson, Planleggingsleder, Gøteborg stad

Foredrag

Från prosjekt till varaktig verksamhet

Mats Rundkvist, strateg for välfärdsteknologi och e-hälsa, Västerås stad

Foredrag

14:20 Kaffe og utstilling

Nordisk industri

Ordstyrer: Bodil Bach

15:00

Caretech ved Digital larmkedja – Trygghetslarm, Kommunikation, Larmmottagning

Peter Svensk, Nordenchef CareTech

Foredrag

Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet

Jørgen Straarup, Chefkonsulent KMD

Foredrag

Helhetlige velferdsløsninger

Marit Hagland, leder for Velferd, Lyse Smart

Foredrag

Fra sensor til brukerens journal, helhetlige arbeidsprosesser

Snorre Johansen, Salgssjef Tieto Velferd

Foredrag

16:30

Avslutning med oppsummering fra politiker workshop

 

DAG 2 – onsdag 17. juni

Danmark forteller

Ordstyrer: Mikael G Tind

09:00

Velfærdsteknologi skal kunne betale sig!

Morten Hoff, Chef for Odense kommunes tværgående stab for velfærdsteknologi

Foredrag

Fra ide over udvikling/demo til implementering

Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef i sundhet og omsorg, Center for Frihedsteknologi

10:00 Kaffe og utstilling

Finland forteller

10:30

Äldre i teknologisamhället. KÄKÄTE –projektet som katalysator för deltagelse

Lea Stenberg, Union for Senior Service, Projektledare för KÄKÄTE-projektet

Foredrag

Greetings from south Karelia

Merja Tepponen, Chief Development Officer, South Karelia Social and Health Care District

 

Island forteller

11:30

Brukere som drivkraft i utvikling av velferdsteknologi i Reykjavik kommune

Thorhildur G Egilsdottir, avdelingsleder hjemmetjenester, Velferdsetaten Reykjavik Kommune

Foredrag

12:00 Lunch og utstilling

Hvordan vil framtiden se ut

Ordstyrer: Steinar Pedersen

13:00

Skype og Lync i helsevesenet

Presentasjonen viser hvordan tale, video og tilgjengelighet kan integreres i portaler, velferdsteknologi løsninger og pasient/pårørende kommunikasjon.
Anders Føyen, Microsoft Norge, Helseteamet

Foredrag

Patienten tar emot nu- om vård på distans på patientens egna villkor

Carolina Wallenius, Focus Cura Norden

Foredrag

Internet of Things (IOT) i forhold til velferdsteknologi og helse

Carl Kallen, Country Manager B2B Telecommunications Norway, Samsung Nordics AB

How will the future look?

John Crawford, IBM’s Healthcare Industry Leader for Europe

Foredrag

15:00 Slutt for dagen